Ustawienia:

Nowości w zbiorach

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Sprawdź koniecznie

ebooki
Klub "Zwolennicy szachów - Biblioteka Skolimów"

inne

19 kwietnia - nabór na stanowisko bibliotekarskie

19 kwietnia - nabór na stanowisko bibliotekarskie

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie ogłasza nabór na wolne stanowisko bibliotekarskie.

Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna w Konstancinie-Jeziornie

Wymiar czasu pracy:  0,5-0,75 etatu

Zatrudnienie: umowa o pracę

Informacja o wynikach naboru.

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe (licencjat), preferowane bibliotekarskie lub humanistyczne
 2. dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych
 3. samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy
 4. łatwość nawiązywania kontaktu, zainteresowanie literaturą, kulturą i sztuką
 5. skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki
 6. dyspozycyjność, komunikatywność oraz wysoka kultura osobista

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. sprawne pełnienie usług w zakresie informowania, gromadzenia i udostępniania zbiorów biblioteki
 2. prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
 3. opracowywanie zbiorów, skontrum księgozbioru
 4. udostępnianie użytkownikom komputerów i podstawowa pomoc w korzystaniu z nich
 5. organizowanie imprez czytelniczych i kulturalnych promujących książki i czytelnictwo
 6. dbałość o stan powierzonego mienia

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV)
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 3. dokument potwierdzającego obywatelstwo polskie
 4. kopie świadectw pracy
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Informacje:

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres biuro@bibliotekakonstancin.pl można również składać osobiście w Bibliotece Publicznej w Konstancinie-Jeziornie ul. Moniuszki 22B, 05-510 Konstancin-Jeziorna (w godzinach 8.00-18.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem rekrutacja) lub pocztą na adres wyżej wskazany. Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzurą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną w Konstancinie-Jeziornie w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko".

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać do 19 kwietnia 2019 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki www.bibliotekakonstancin.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie.

2019-04-19 / godz. 10:00

Zdjęcia z wydarzenia

Godziny otwarcia i kontakt

Biblioteka Główna
pon: 8:00-19:00, wt-pt: 8:00-18:00.
tel. 22 484 25 52
e-mail: jeziorna@bibliotekakonstancin.pl
Filia Grapa
pon: 8:00-19:00, wt-pt: 8:00-18:00.
tel. 22 750 38 60
e-mail: grapa@bibliotekakonstancin.pl
Filia Skolimów
pon: 8:00-19:00, wt-pt: 8:00-18:00.
tel. 22 756 49 89
e-mail: skolimow@bibliotekakonstancin.pl
Filia Opacz
pon: 12:00-18:00, wt: 11:00-17:00, śr-czw: 8:00-14:00, pt: 10:00-16:00.
tel. 22 750 16 09
e-mail: opacz@bibliotekakonstancin.pl
Filia Słomczyn
pon: 10.00-18.00, wt-śr: 9:00-17:00, czw-pt: 8:00-16:00
tel. 22 484 20 04
e-mail: slomczyn@bibliotekakonstancin.pl
Administracja biblioteki

tel. 22 757 31 45
e-mail: biuro@bibliotekakonstancin.pl