Ustawienia:

Nowości w zbiorach

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Sprawdź koniecznie

Wystawa „Bitwa Warszawska. Stulecie zwycięstwa”.
„Nad Wisłą, na Urzeczu” – wystawa o nadwiślańskim mikroregionie.
Zasady bezpieczeństwa w bibliotece.

Konkurs plastyczny ,,Ilustracja do mojej ulubionej bajki''

Konkurs plastyczny ,,Ilustracja do mojej ulubionej bajki''

Biblioteka Publiczna w Konstancinie-Jeziornie zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym:

,,Ilustracja do mojej ulubionej bajki''

 • Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym
 • Zadaniem uczestników jest indywidualne wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej ilustrację zdarzenia lub postaci z ulubionej książki
 • Prace można wykonać dowolną techniką (rysowanie, malowanie farbami, wyklejanie i inne techniki).
 • Format A3, A4, A5

 

 

Prace można składać od 29.06 do 10.07.2020r. do Biblioteki Głównej oraz jej filii. 

 

Regulamin konkursu plastycznego ,,Ilustracja do mojej ulubionej książki”

 

 1. Konkurs organizowany jest przez Bibliotekę Publiczną w Konstancinie-Jeziornie.
 2. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i w takich dwóch kategoriach oceniane będą prace.
 3. Temat pracy to „Ilustracja do mojej ulubionej książki”.
 4. Prace zgłaszane na konkurs powinny być wykonane w technikach: wycinanki, wyklejanki, rysunek, kolaże oraz inne. Format pracy: A3, A4 lub A5.
 5. Prosimy o dołączenie do pracy imienia i nazwiska dziecka, jego wieku oraz numeru tel. opiekuna.
 6. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
 7. Przystąpienie do konkursu następuje przez złożenie pracy do Biblioteki Publicznej w Konstancinie - Jeziornie ul. Mirkowska 39 A lub jej filii: Filii Skolimów, ul. Moniuszki 22B, Filii Grapa ul. Sobieskiego 13, Filii Opacz – Opacz 8, Filii Słomczyn ul. Wiślana 83 do dnia 10.07.2020r.
 8. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika w celu organizacji konkursu oraz ogłoszenia wyników w Bibliotece Publicznej w Konstancinie-Jeziornie oraz na jej stronie internetowej www.bibliotekakonstancin.pl.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w wystawie zorganizowanej w Bibliotece.
 10. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac, ogłosi miejsca lub wyróżnienia i przyzna nagrody.
 11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14.07.2020r.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 13. Regulamin jest dostępny we wszystkich placówkach Biblioteki Publicznej oraz na jej stronie internetowej.
2020-07-10 / godz. 16:43

Zdjęcia z wydarzenia

Godziny otwarcia i kontakt

Administracja biblioteki
tel. 22 757 31 45
e-mail: biuro@bibliotekakonstancin.pl
Biblioteka Główna
pon-wt: 14:00-18:00, śr-cz: 13:00-17:00, pt: 8:00-12:00.
tel. 22 484 25 52
e-mail: jeziorna@bibliotekakonstancin.pl
Filia Grapa
pon-wt: 14:00-18:00, śr-czw: 13:00-17:00, pt: 8:00-12:00.
tel. 22 484 21 15
e-mail: grapa@bibliotekakonstancin.pl
Filia Skolimów
pon-wt: 14:00-18:00, śr-czw: 13:00-17:00, pt: 8:00-12:00.
tel. 22 756 49 89
e-mail: skolimow@bibliotekakonstancin.pl
Filia Opacz
pon-wt: 14:00-18:00, śr-cz: 13:00-17:00, pt: 8:00-12:00.
tel. 22 750 16 09
e-mail: opacz@bibliotekakonstancin.pl
Filia Słomczyn
pon-wt: 14:00-18:00, śr-czw: 13:00-17:00, pt: 8:00-12:00.
tel. 22 484 20 04
e-mail: slomczyn@bibliotekakonstancin.pl